دستگاه OIT 1391/01/14
معرفی مدل جدید دستگاه OIT

بنا بر خواست و نیاز مشتریان، این شرکت مدل جدید دستگاه OIT را با قابلیت اندازه گیری پارامتر OIT و نیز مشاهده پیک های آنالیز حرارتی معرفی می نماید. این دستگاه با قیمت استثنائی و نیز مطابق با استاندارد ملی لوله های پلاستیکی به بازار ارائه می گردد.